Close

Měsíční příspěvky: Leden 2018

Drsný Chánov

Naši třeťáci navštívili Chánov, známou sociálně vyloučenou lokalitu, kde fotografovali vánoční besídku žáků 7. – 9. třídy základní školy. Škola nás sama oslovila a my jsme se s radostí chopili této výborné příležitosti pro získání praxe fotografie a zároveň seznámení se s jinou kulturou.

Až do konce – aneb pomáháme, kde je třeba

Připravili jsme projekt, který pomůže představit domácí hospicovou práci v ČR a přiblížit ji veřejnosti. Domácí hospicová péče se totiž často zaměňuje s „kamennými“ hospici a málokdo ví, co všechno musí zaměstnanci (i dobrovolníci) v domácích hospicích zvládnout. Fotografie, které naši studenti v rámci projektu vytvořili, budou prezentovány na výstavách po České republice. První […]