Close

Informační schůzka pro rodiče a studenty budoucích 1. ročníků

Informační schůzka proběhne ve škole 27. června 2018 od 16:30 hodin. Škola poslala pozvánky zákonným zástupcům.