Close

Škola plná umění

Střední škola se 70letou tradicí.

Co naši školu dělá výjimečnou a nadstandardní?

Poslání

Posláním ART ECONu je připravit studenty na úspěšnou profesní dráhu  v neustále se měnícím světě. 

Uplatnit se

Pražská pobočka se specializuje na studijní obory grafického designu, rámci kterých je kladen důraz nejen na umělecký aspekt, ale i na další znalosti v oblasti marketingu, propagace a základů ekonomiky, které jsou nezbytné pro uplatnění absolventa v praxi.

Plnit sny

Naším cílem není úspěšně složená maturitní zkouška, ale student, který ve svém životě vykonává své povolání s láskou a zároveň je za něj náležitě finančně ohodnocen, tak aby si mohl plnit své životní sny. Proto s hrdosí dále sledujeme úspěchy svých studentů!

Pomáhat studentům

Pomáháme studentům objevit a rozvíjet své jedinečné schopnosti a talent prostřednictvím studijních programů s vysokými standardy,které kombinují kritické myšlení a celostní  přístup k učení s moderními technologiemi a dovednostmi žádanými v dnešní době. 

Vize

ART ECON je kvalitní střední škola, která se soustředí na propojení umění a ekonomiky, teorie a praxe a komplexní rozvoj člověka prostřednictvím moderně sestavených vzdělávacích programů. 

Naším cílem je rozvíjet studenty akademicky, umělecky a společensky tak, že školu opouští jako nezávislí, zodpovědní a tvořiví mladí lidé s celoživotním zájmem o umění a trvalou schopností učit se. Věříme, že tyto schopnosti a vlastnosti připraví naše studenty tak, aby usilovali o další vzdělávací cíle a umožní jim, aby přispěly k prospěchu společnosti jako celku.

Naše vize zahrnuje přesvědčení, že:

Kvalitní vzdělávací program rozvíjí umělecký potenciál našich studentů.

Nejlepší návyky a schopnost disciplíny pochází ze závazku ke sdíleným skupinovým cílům.

Umění podporuje každého jednotlivce k práci tvůrčím, kooperativním způsobem, a zároveň podporuje nezávislé myšlení.

Studenti se učí nejlépe v participativní a kreativním prostředí, umístěném v pevném rámci vysokých standardů ve výuce a učení.

Studenti musí porozumět práci s technologiemi s cílem podpořit jejich schopnosti a budoucí postavení v technologicky rozvíjející se společnosti.

Studium musí být pro studenty zábavou a inspirací.

Historie školy

 • 1946

  Po sloučení a znárodnění velkých konfekčních továren v roce 1946 vznikl národní podnik Oděvní průmysl. Došlo ke spojení všech dřívějších učňovských zařízení pod názvem Podniková odborná škola n. p. Oděvní průmysl Prostějov.

 • 1948

  Změna názvu na Závodní učňovská škola.

 • 1958

  Odborné učiliště Oděvního průmyslu (závod 16 Oděvního průmyslu Prostějov).

 • 1980

  Střední odborné učiliště oděvní umožnilo vyučovat obory ukončené maturitní zkouškou – v podstatě zřízení střední školy.

 • 1991

  Střední odborné učiliště oděvní, příspěvková organizace (zřizovatel Ministerstvo průmyslu).

 • 1994

  Střední odborné učiliště oděvní přesunuto do akciové společnosti Oděvní průmysl, a.s. Prostějov.

 • 1995

  Soukromá střední odborná škola oděvní

 • 1996

  Zahájena výuka uměleckých oborů

 • 1997

  Zapsána do obchodního rejstříku Soukromá střední odborná škola oděvní, s.r.o.

 • 1997

  Střední odborné učiliště oděvní a Učiliště, s.r.o. (vznik společnosti – zápis do obchodního rejstříku 11. 9. 1997)

 • 2000

  Sloučení společností Střední odborné učiliště oděvní a Učiliště, s.r.o. a Soukromá střední odborná škola oděvní, s.r.o.
  Nový název společnosti:
  Střední odborná škola, Střední odborné učiliště a Učiliště – oděvní, s.r.o.

 • 2006

  Střední škola oděvní Prostějov, s.r.o.

 • 2010

  ART ECON – Střední škola Prostějov, s.r.o. 
  Nový název reflektuje zaměření školy na umělecké a ekonomické obory.

 • 2013

  ART ECON – Střední škola, s.r.o.

 • 2015

  Založení pobočky v Praze 
  Rozšiřujeme se a rosteme. 

Sídla společnosti
 • Tř. Pionýrů 31, 796 01 Prostějov (nyní Vápenice)
 • Palackého 8 – 10, 796 01 Prostějov,
  později Palackého 150,151/8-10
 • Za Drahou 4239/2, 797 04 Prostějov
 • Husovo nám. 2061/91, 796 01 Prostějov
Přehled ředitelů od roku 1980
 • PhDr. Petr Doubrava
 • Ing. Věra Machačová
 • Ing. Marián Sitár
 • František Páleník – pověřen řízením
 • Mgr. Miroslav Sedláček
 • PaedDr. Jiří Kvíčala
 • Mgr. Rudolf Frantis – výkonný ředitel
 • PhDr. Milada Sonnevendová – ředitelka školy
 • Ing. Ilona Raková – ředitelka školy
 • PhDr. René Soldán– ředitel školy
Přehled jednatelů
 • PaedDr. Jiří Kvíčala
 • Ing. Lenka Horňáková
 • Ing. Miroslav Galář
 • Mgr. Rudolf Frantis
 • druhý jednatel Ing. Jiří Nikodym
 • Ing. Michaela Peštová