Close

Změna rozvrhu čtvrtek

1.GM 1.SKUPINA | CJL | CJL | ANJ | ANJ |  FF |       | VPŘ | VPŘ | VPŘ |

1.GM 2.SKUPINA | CJL | CJL | ANJ | ANJ |       |  FF |   FF |  FF |   FF |

1.F  | ANJ | celá třída VPŘ | VPŘ | VPŘ | TEV | TEV |        | CHE | CHE | FYZ |

2.G  | MAT | MAT | APSY | FF | FF | ANJ |

3.F  – výuka probíhá podle rozvrhu 2.G

Změna rozvrhu pondělí

3.F |     | VPŘ | VPŘ | VPŘ | GD | GD |      | CJL | ANJ |

2.G |     | TYP | TYP | TYP | ANJ | ANJ |        | ANJ |

1.GM | CHE | ANJ | ANJ | FYZ | MAT |

1.F | DVK | DVK | MAT | MAT | FYZ |       | VPŘ | VPŘ | VPŘ |

Klauzury VPŘ pro 1.F, 1.GM a 2.G

Formát: A1 (možno rozdělit na libovolný počet částí)
Téma: Detail a celek
Technika: libovolná výtvarná technika
Hodnocení: originalita, splnění zadání, kvalita zpracování (úroveň zvládnutí vybrané výtvarné techniky, kompozice), obhajoba práce před komisí
Realizace: v hodinách výtvarné přípravy od 28.5. do 12.6.2018
Obhajoby: 13.6. od 9 hodin (místo výuky) cca 4-5 vyuč. hodin
Komise: Pavla Baštanová, Marie Dvořáková, Zuzana Písařová, Veronika Sýkorová

Změna rozvrhu úterý

2.G | VT | VT | VT | VT | VT | CJL | CJL |

1.F  | ANJ | ZSV | 1.sk. VPŘ | 1.sk. VPŘ | 1.sk. VPŘ | – odpadá DEJ a FF

3.F  |    |    | TF | TF | TF |

1.GM |    | ANJ | CJL | ANJ |    | VPŘ | VPŘ | VPŘ | FYZ | CHE |