Close

Naše obory jsou zaměřené na grafický design v jeho širokém uplatnění v praxi. Samozřejmostí je práce v terénu, zpracování materiálu prostřednictvím grafických programů, vysoký podíl uměleckých předmětů. 

Umění propojujeme s praktickými dovednostmi z oblasti ekonomiky i marketingu tak, aby absolvent získal celkový přehled i potřebné znalosti ve svém oboru a byl tak schopen uplatnit se ve zvolené profesi.

Studium poskytuje zároveň kvalitní přípravu pro talentové zkoušky na umělecké vysoké školy.

Fotografie v reklamní praxi

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Perspektivní umělecký studijní obor grafického designu, zaměřený na využití fotografie v grafické a propagační tvorbě.

Další informace k oboru
Herní grafika

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Studium je zaměřeno na získání praktických dovedností pro tvorbu herní grafiky pro počítačové, mobilní i stolní hry.

Další informace k oboru
Grafika médií

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Student digitálně zpracovává text a obraz, realizuje grafické návrhy a propagační tvorbu nejen v grafickém programu Adobe Photoshop, ale ovládá i programy Illustrator, InDesign, Flash a další.

Další informace k oboru
Grafika v reklamní praxi

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Obor je zaměřen především na práci v prostředí grafických programů na PC, grafický design, propagační tvorbu, výtvarné techniky, psychologii propagace a reklamy.

Další informace k oboru