Close

Vojtěch Novák

Vojtěch Novák se zabývá kulturou nových médií a fenomény, které jsou s ní spojené. Zejména se orientuje na fotografii, vizuální tvorbu a manipulaci, digitální obraz, mediální konvergenci, uživatelsky generovaný obsah a problematiku autorství.

Absolvoval Studia nových médií na Filozofické fakultě UK (@stunome) a v současné době působí jako doktorand studijního oboru Sémiotika a filozofie komunikace na Fakultě humanitních studií UK. O kultuře nových médií přednáší na Katedře elektronické kultury a sémiotiky (FHS UK).

Účastnil se zahraničního pobytu na Universität Konstanz (Německo) a několika zahraničních konferencí, např. na Université Du Havre (Francie) – Médias Numériques & Communication Électronique 2016, či na Filozofickém ústavu SAV (Slovensko) – Mladá filozofia: Povaha súčasnej filozofie a jej metódy XIV. Spolupracoval s institucemi jako Artwall Gallery či Meet Factory. Vedle přednáškové a pedagogické činnosti se věnuje i činnosti publikační.

Více zde.

Studenty ART ECONu vede na pravidelných navazujících workshopech, zaměřených na problematiku nových médií.