Close

Jak k nám přestoupit?

Líbí se vám naše škola? Vyměňte starou za novou!

  1. Zjistěte si telefonicky nebo mailem, zda je v daném oboru a ročníku k přestupu volná kapacita.
  2. Informujte se o podmínkách přestupu – zda budete muset konat talentovou zkoušku, jaká je její náplň nebo zda vás čekají rozdílové zkoušky z některých předmětů. Tyto podmínky vycházejí z rozdílů mezi vaší současnou střední školou a naším vzdělávacím programem.
  3. Vyplňte žádost o přestup a doručte ji na adresu školy. K žádosti přiložte kopie vysvědčení z předchozího studia SŠ.
  4. Po přijetí žádosti dostanete písemnou pozvánku k vykonání talentové zkoušky, pokud jste ji neabsolvoval při přijetí na předchozí škole.
  5. Výsledek zkoušky vám bude sdělen v den zkoušky.
  6. V případě úspěšného vykonání talentové zkoušky vám bude předepsáno vykonat rozdílové zkoušky z předmětů, které jste doposud neabsolvoval při dosavadním studiu a jsou náplní nového oboru. Dostanete zadané úkoly a témata, ze kterých následně proběhne klasifikační zkouška. Můžete se dohodnout na individuálních konzultacích s našimi pedagogy, aby vám bylo vše jasné.
  7. Pokud jste úspěšně vykonal všechny rozdílové zkoušky, není už žádná překážka stát se studentem naší školy.

 

Vítáme vás mezi námi.
Těšíme se, že se zapojíte do našich projektů a života školy.

Žádost-o-přestup-zákonný-zástupce.doc