Close

Proč studovat na ART ECON?

Výběr studia je zásadním krokem v životě člověka.

Co naši školu dělá výjimečnou a nadstandardní
 • individuální přístup a profesionalita výuky, především v oblasti umělecké tvorby
 • propojení 70leté tradice školy s moderním přístupem
Co nabízíme
 • rozvoj studentů v oblasti všeobecného i odborného vzdělávání
 • jedinečné a specifické vzdělávací programy s vysokým podílem odborných předmětů
 • maturitní obory bez státní přijímací zkoušky a povinné maturity z matematiky
 • důraz na rozvoj kreativity studentů
 • atraktivní uplatnění pro absolventy
 • vynikající dopravní dostupnost školy a moderní prostory a vybavení pro výuku
Možnosti absolventů
 • komplexní příprava na přijímací zkoušky na VŠ s uměleckým zaměřením
 • atraktivní uplatnění např. v oblasti reklamy, propagace a marketingu
 • základ pro samostatné podnikání v oboru

Studijní obory

Široká nabídka studijních oborů zaměřených na rozvoj talentu i informace pro podmikání

Pedagogický sbor

Součástí pedagogického sboru jsou odborníci se zkušeností z vlastních úspěšných firem a projektů, např. PR a reklamních agentur, fotoateliérů, nakladatelství, grafických studií atd.

Spolupráce s rodiči

Zakládáme si na spolupráci s rodiči studentů, které bereme jako partnery.

Aktivní spoluúčast studentů na vzdělávání a životě školy je postavena na demokratickém principu.

Podpora školy žákům

Škola podporuje nadané studenty. Aktivně se připravujeme a účastníme uměleckých soutěží a přehlídek. Studenti se spolupodílí na vytváření grafických výstupů školy formou interních soutěží. 

Studentům, kteří vynikají v různých zájmových činnostech, vychází škola vstříc při uvolňování z výuky. Poskytujeme konzultace s výchovným poradcem v oblasti profesní orientace, možnostech dalšího studia a uplatnění se na trhu práce.

Jsme aktivní v účasti i pořádání kulturních, společenských i odborných akcí, které doplňují teoretickou výuku a zároveň se podílejí na dalším rozvoji osobnosti našich studentů.