Close

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 2. kola přijímacího řízení na studijní obory – oznámení o přijetí:

Vyhodnocení pořadí uchazečů - 2. kolo - Praha
Seznam přijatých uchazečů - 2. kolo - Praha

 

Výsledky přijímacího řízení – oznámení o přijetí na obory:

Grafika v reklamní praxi

Fotografie v reklamní praxi

Grafika médií

Herní grafika

Seznam přijatých uchazečů - šk. rok 2019/20 - Praha - po náhr. termínu TZ
Vyhodnocení pořadí uchazečů - šk. rok 2019/20 - Praha - po náhr. termínu TZ
Seznam přijatých uchazečů - šk. rok 2019/20 - Praha
Vyhodnocení pořadí uchazečů - šk. rok 2019/20 - Praha

V případě rozhodnutí “nepřijat” bude uchazeč vyrozuměn písemně. Vydání rozhodnutí dříve legislativa neumožňuje.

Přijatí uchazeči zápisové lístky zasílají poštou na adresu: ART ECON – Střední škola, Husovo nám. 2061/91, 796 01 Prostějov, a to do 10 pracovních dní od doručení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl do tohoto termínu předán k doručení provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají tímto dnem účinky rozhodnutí o přijetí.

 

Výsledky talentových zkoušek 8. a 9. 1. 2019

Talentové zkoušky 8. a 9. 1. 2018 Praha