Close

Monthly Archives: Červen 2018

Informace o projektu Rozšiřování kompetencí pedagogů

Název projektu: Rozšiřování kompetencí pedagogů Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007830 Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019 V rámci realizace projektu budou realizovány následující šablony: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP Tandemová výuka na SŠ Zapojení ICT technika do výuky na SŠ Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální […]