Close

Beseda s Polocií ČR

V pátek 14. 2. 2014 se v naší škole konala pro žáky velmi zajímavá beseda s poručíkem Bc. Františkem Kořínkem z Policie ČR na téma: Nástrahy a nebezpečí současného světa.

Beseda byla rozdělena do několika základních aktuálních témat jako jsou doprava, bezpečnost, šikana, kyberprostor a návykové látky. Velmi poučné bylo například povídání o facebooku a sdílení zpráv a fotografií přes různé sociální sítě. Vše proběhlo zábavnou formou v uvolněné atmosféře a nejen žáci se dozvěděli mnoho užitečných informací. Děkujeme a těšíme se na další setkání.