Close

Projekty školy

Informace o projektu Rozšiřování kompetencí pedagogů

Název projektu: Rozšiřování kompetencí pedagogů Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007830 Doba realizace: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019 V rámci realizace projektu budou realizovány následující šablony: Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP Tandemová výuka na SŠ Zapojení ICT technika do výuky na SŠ Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální […]

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP – Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje. Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných priorit […]

Regionální sektorová dohoda

Rozhodli jsme se aktivně zapojit do řešení dlouhodobých problémů našeho kraje v oblasti oděvního a textilního průmyslu. Spojili jsme síly s dalšími subjekty, např. výrobními závody, veřejnou správou, protože jedině takto lze pracovat na rozvoji oděvního průmyslu a jeho opětovném pozvednutí. Co je Regionální sektorová dohoda se dozvíte zde.

Až do konce – aneb pomáháme, kde je třeba

Připravili jsme projekt, který pomůže představit domácí hospicovou práci v ČR a přiblížit ji veřejnosti. Domácí hospicová péče se totiž často zaměňuje s “kamennými” hospici a málokdo ví, co všechno musí zaměstnanci (i dobrovolníci) v domácích hospicích zvládnout. Fotografie, které naši studenti v rámci projektu vytvořili, budou prezentovány na výstavách po České republice. První […]

Zvyšujeme kvalitu výuky odborných předmětů

Snažíme se poskytnout studentům co nejlepší vybavení a připravit je tak co nejlépe na budoucí zaměstnání. Proto jsme připravili projekt “Zvýšení kvality odborné výuky na ART ECON”. Projektu byla poskytnuta finanční podpora ze strany Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, jenž je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Vyfoť si svou Miss!

Zapojili jsme se do unikátního projektu České Miss. Dostali jsme příležitost ukázat svoje umění, nafotit prezentaci vybraných uchazeček a pomoci s jejich prezentací. A možná nafotit budoucí Českou Miss 2017 jako první. Jedno místo v teamu fotografů České Miss zůstane volné. Na základě fotografií to může být právě náš student, kdo se stane […]