Close

Cesta “tajemnými dálkami” Českého symbolismu

Ve středu 10. 12. jsme se zúčastnili se studenty výtvarných oborů vybraných ročníků exkurze v Olomouci.  Dopoledne žáci nasáli předvánoční atmosféru malebných olomouckých trhů a ochutnali zdejší speciality a poté jsme se již přesunuli k hlavnímu bodu programu – návštěvě Muzea moderního umění.

x

x

x

Ve zdejších sálech žáci zhlédli obrazy a sochy zásadních českých umělců jako je František Bílek, František Kupka, Jan Zrzavý, Max Švabinský, Jan Preisler a mnoho dalších. V reakci na vystavená umělecká díla studenti plnili zadané úkoly: tvořili živé obrazy, kreslili náčrtky děl a vyhledávali informace k vybranému umělci. Prožitky z výstavy žáci dále využijí v dějinách umění, výtvarné přípravě a dalších předmětech i ve vlastní tvorbě.

Mgr. Leona Zezulová