Close

DADDA den

Před Vánocemi proběhl v rámci výuky Mgr. Tesaříkové projektový „Dada den.“ Žáci vytvořili vlastní dadaistické básně, které následně přetvořili. V rámci performance vznikla řada body-artových děl, která můžete vidět na ukázkách.

320

x x