Close

EVVO

Krása a kýč v díle přírody
Hlavním záměrem školního projektu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty bylo přenesení teoretického vyučování do přírody a do praktických aktivit žáků, využití jejich osobního a uměleckého potenciálu, propojení vyučovaných odborných předmětů s předmětem Základy ekologie a v neposlední řadě obohacení žáků o nové poznatky o přírodě.

x Celý projekt se svými jednotlivými aktivitami měl především za cíl vést žáky ke zodpovědnému přístupu v životě, k šetrnému zacházení s přírodou a uvědomování si jejího významu a nenahraditelnosti.

Více o projektu – zde.