Close

Grafika médií

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 82-41-M/05 Grafický design

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na široké spektrum grafického designu médií a veškerého tiskového materiálu – prezentace, reklama, animace, webdesign, inzerát, reklamní poutač, vizitka, leták, bilbord, plakát, obal knihy apod.

Studium tohoto oboru je možné absolvovat i na škole v Praze
Grafika médií v Praze

Cílem studia je dát studentovi předpoklady pro práci grafika – projektanta, který bude schopen nabídnout a zrealizovat pro klienta jakoukoli zakázku z oblasti madiální tvorby. Student digitálně zpracovává text a obraz, realizuje grafické návrhy a propagační tvorbu nejen v grafickém programu Adobe Photoshop, ale ovládá i programy Illustrator, InDesign, Flash a další. Studium vede žáka od návrhové tvorby pomocí výtvarné techniky až k realizaci konečného grafického materiálu na PC. Důraz je kladen na individuální výtvarný rozvoj, kreativitu a podporu vlastní návrhové tvorby.

Ve vyšších ročnících studia je dán prostor autorské tvorbě v oblasti mediální reklamy, studiu knižní tvorby s důrazem na kreativní kresbu, webdesignu a výrobě tiskových propagačních prostředků. Nedílnou součástí studia je manažerská příprava v rámci ekonomických předmětů, psychologie propagace a reklamy, dále pak základy fotografie, videotvorby, tiskové grafiky a dějin výtvarné kultury.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky ze vzdělávací oblasti propagace a reklamy, jejíž součástí je zpracování samostatného propagačního projektu včetně obhajoby vlastní práce, a ústních zkoušek z odborných předmětů Propagace a reklama a Dějiny výtvarné kultury. Matematika u tohoto oboru není povinnou částí maturitní zkoušky.

Absolvent tohoto uměleckého oboru je připraven uplatnit se jako samostatně tvůrčí pracovník v rámci návrhové tvorby mediální propagace a tiskovin, může pracovat v grafickém studiu, tiskařském studiu nebo reklamní agentuře. Ovládá tvorbu tiskových a mediálních propagačních prostředků od návrhu až po jejich realizaci podle přání zákazníka – inzerát, reklamní poutač, vizitka, leták, plakát, obal knihy, tiskoviny, poštovní známky apod. Své uplatnění najde v oblasti navrhování tiskovin, v tvorbě multimediálních prezentací, v reklamních kampaních a v propagační sekci podniků a firem. Matematika u tohoto oboru není povinnou částí maturitní zkoušky.

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na VŠ s uměleckým designovým, grafickým, multimediálním nebo výtvarným zaměřením.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:pouze talentová zkouška (nekoná se jednotná přijímací zkouška)
Měsíční školné:900,- Kč
Přihlášky do:15. května 2017
Talentová zkouška:29. května 2017
Vydání rozhodnutí o přijetí:31. května 2017
Přijímaných žáků:8 pro doplňující kolo
Lékařské potvrzení:Je vyžadováno
Bližší informace o obsahu talentové zkoušky v odkaze Přijímací řízení