Close

Grafika v reklamní praxi

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 82-41-M/05 Grafický design

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na především na práci v prostředí grafických programů na PC, grafický design, propagační tvorbu, výtvarné techniky, psychologii propagace a reklamy.

Studium tohoto oboru je možné absolvovat i na škole v Praze
Grafika v reklamní praxi v Praze

Cílem studia je dát studentovi předpoklady pro práci grafika – projektanta, který bude schopen pro klienta realizovat nabídku z oblasti grafické tvorby. Žák realizuje grafické návrhy a propagační tvorbu nejen v grafickém programu Adobe Photoshop, ale ovládá i programy Illustrator, InDesign, Flash a další. Důraz je kladen na individuální výtvarný rozvoj, kreativitu a podporu vlastní návrhové tvorby. Ve vyšších ročnících studia je prostor výuky věnován především autorské tvorbě v oblasti propagace a reklamy, kde student prohlubuje dovednosti a kompetence nezbytné pro budoucí profesi samostatného grafického designéra. Nedílnou součástí studia je manažerská příprava v rámci ekonomických předmětů, dále pak základy fotografie, videotvorby, tiskové grafiky a dějin výtvarné kultury.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky ze vzdělávací oblasti propagace a reklamy, jejíž součástí je zpracování samostatného propagačního projektu včetně obhajoby vlastní práce, a ústních zkoušek z odborných předmětů Propagace a reklama a Dějiny výtvarné kultury. Matematika u tohoto oboru není povinnou částí maturitní zkoušky.

Absolvent tohoto uměleckého oboru je připraven uplatnit se jako samostatně tvůrčí pracovník v rámci propagace a reklamy, může pracovat v grafickém studiu, reklamní agentuře nebo vést celkovou propgační image firmy. Zvládá tvorbu všech propagačních prostředků od návrhu až po jejich realizaci podle přání zákazníka – leták, plakát, reklamní poutač, vizitka, obal knihy, tiskoviny apod. Své uplatnění najde v oblasti navrhování reklamních kampaní, grafické tvorbě na zakázku, spolupráci v rámci výstavnictví apod.

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na umělecké VŠ se zaměřením na grafický design, propagační tvorbu nebo na VŠ s různým výtvarným zaměřením.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:pouze talentová zkouška (nekoná se jednotná přijímací zkouška)
Měsíční školné:900,- Kč
Přihlášky do:15. května 2017
Talentová zkouška:29. května 2017
Vydání rozhodnutí o přijetí:31. května 2017
Přijímaných žáků:8 pro doplňující kolo
Lékařské potvrzení:Je vyžadováno
Bližší informace o obsahu talentové zkoušky v odkaze Přijímací řízení