Close

Herní grafika

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 82-41-M/05 Grafický design

Studium je zaměřeno na získání praktických dovedností pro tvorbu herní grafiky pro počítačové, mobilní a stolní hry. Studenti získají znalosti potřebné pro tvorbu herního prostředí, interaktivních prvků i doprovodných propagačních materiálů. Budou rozvíjet cit pro herní design, animaci a logické myšlení potřebné pro tvorbu her.

Studium tohoto oboru je možné absolvovat i na škole v Praze
Herní grafika v Praze

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky z odborného předmětu, jejíž součástí je zpracování samostatného projektu včetně obhajoby vlastní práce, a ústních zkoušek z odborných předmětů Propagace a reklama a Dějiny výtvarné kultury. Matematika u tohoto oboru není povinnou částí maturitní zkoušky.

Studenti pracují např. v programech Adobe Indesign, Animate CC, After Effects CC, Photoshop, Google Sketchup a Brackets.

Absolvent je schopen pracovat v různých oblastech tvorby her, ať již jde o návrhy a zpracování herních prvků, návrhy postav a prostředí, plakát, trailer, herní karty aj.

Nedílnou součástí studia je manažerská příprava v rámci ekonomických předmětů, psychologie propagace a reklamy, základy fotografie, videotvorby, tiskové grafiky a dějin výtvarné kultury tak, aby absolvent byl schopen realizovat samostatné zakázky i pracovat ve vývojářské firmě nebo v grafickém studiu. Současně studium poskytuje kvalitní přípravu pro úspěšné vykonání talentových zkoušek na vysoké školy s uměleckým designovým, grafickým, multimediálním nebo výtvarným zaměřením nebo odborné školy se zaměřením na herní design.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:pouze talentová zkouška (nekoná se jednotná přijímací zkouška)
Měsíční školné:1.100,- Kč
Přihlášky do:30. listopadu 2018
Talentová zkouška:8.1. nebo 9.1. 2019
Vydání rozhodnutí o přijetí:5. února 2019
Přijímaných žáků:30
Lékařské potvrzení:Je vyžadováno
Bližší informace o obsahu talentové zkoušky v odkaze Přijímací řízení

Zadání talentové zkoušky:

Kresba zátiší v den zkoušky ve škole – práce formátu A2 v čase 90 minut tužkou, rudkou nebo uhlem (přinese si žák dle vlastního výběru, výkresy dodá škola).

8 domácích prací ke konzultaci, donesených v den zkoušky:

  • 1x portrét (výtvarný návrh postavy z knihy) A3, 1x figura (výtvarný návrh postavy z knihy) A3, 1x  komiks (užití postavy z předchozího výtvarného návrhu) A3, 1x návrh herní karty A4, 1x  volná tvorba  A3,
  • 1x kresba města, 1x kresba portrétu, 1x malba krajiny – libovolný materiál, min. formát A2.

Práce budou uchazeči následně vráceny.

Zadání zaměření domácích prací může být před vypsáním konkrétního přijímacího řízení upřesněno, sledujte informace v dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9.
  2. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
  3. Úspěšné vykonání talentové zkoušky, která je hodnocena body 1 až 5 (vždy po 0,5 bodu), přičemž 5 bodů znamená, že žák – uchazeč u talentové zkoušky neprospěl.
  4. Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení 8. třídy ZŠ převedený na body.