Close

Klauzurní práce 2015

Vždy na konci pololetí studenti oboru Navrhování představují svoji klauzurní práci. Témata pro toto pololetí byla „Papírák“ pro druhý ročník, „Losovaný materiál“ pro třetí ročník a „Recyklaid“ pro ročník čtvrtý. Cílem práce žáka je ujít cestu od vlastního nápadu a přes realizaci, až po veřejnou obhajobu před publikem spolužáků.

x x

x x