Close

Kvido 2017

KVIDO je DOBRÝ patron naší školy. Každým rokem mu studenti tradičně vzdávají hold akcí plnou humoru, hudby, scének, vtipných soutěží a recese. I letos jsme na něj nezapomněli a jeho svátek 31. března společně oslavili v prostorách tělocvičny. Byli jsme veselí a řvali jsme smíchy, pořady televizní stanice Kvido byly nepřekonatelné. Tak ještě jednou: „Vše jen to DOBRÉ, milý KVIDO“!