Close

Mikuláš potěší i pomáhá

Svatý Mikuláš, patron dětí a studentů, chodí již tradičně 5. prosince se svojí nadílkou. Také k nám do školy Mikuláš dorazil i se svými pomocníky – čerty a anděly. Letos četl Mikuláš z knihy hříchů, aby mohl  chválit i kárat.

c

Součástí Mikulášské nadílky je také sbírka na našeho adoptivního kmotřence Dédeho z Haiti. Výtěžek sbírky letos činil 1529 Kč,  Celá částka bude použita k tomu, aby Déde mohl i nadále chodit do školy.

Všem, kteří se ke sbírce připojili, velmi děkujeme. Jistě se jim svatý Mikuláš příští rok za jejich dobrý skutek odvděčí.