Close

Módní designér a vizážista

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Obsah studia nabízí široký prostor vlastní designové tvorbě a tvůrčí fantazii v oblasti módy a vizáže. Studium je v rámci odborného vzdělání zaměřeno také na rozvoj výtvarných a uměleckých dovedností, na estetické vnímání v oblasti designu oděvu a na návrh sladění vizáže potřebné pro celkový efekt módního návrhu – účes, líčení, doplňky. Dává prostor všem, kteří mají tvůrčí představivost a cit pro realizaci návrhů v oblasti módy.

Náplní studia jsou praktické dovednosti z předmětů výtvarná příprava, figurální kresba, navrhování a modelování oděvů. Nezbytnou složkou umělecké přípravy je i studium dějin výtvarné kultury. Ve vyšších ročnících je dán prostor samostatné tvůrčí autorské tvorbě, kde se učivo tematicky zaměřuje na vlastní výtvarné návrhy, realizaci konkrétních modelů a celkové vizáže, která ho dotváří. V rámci praktických cvičení žák získává specifické a uměleckořemeslné dovednosti při uplatňování tvůrčího přístupu v realizaci vlastních módních návrhů.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky, jejíž součástí je technologická příprava a realizace návrhu oděvu včetně obhajoby vlastní práce, a ústních zkoušek z odborných předmětů Navrhování a modelování oděvů a Dějiny výtvarné kultury. Matematika u tohoto oboru není povinnou částí maturitní zkoušky.

Absolvent tohoto uměleckého oboru je profesionální vizážista v oblasti uměleckého oděvního designu. Je mu vlastní kreativita a samostatná tvůrčí činnost v umělecké módní tvorbě. Je připraven uplatnit se jako samostatně tvůrčí designér a vizážista v oblasti zaměřené na oděv včetně návrhu sladění dalších prvků – účes, líčení, doplňky. Může se svou tvorbou podílet na vzniku historických a scénických kostýmů pro film, divadlo, pracovat v módním salonu, realizovat tvorbu nových módních kolekcí, výstavy a přehlídky.

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na VŠ s výtvarným, designovým, pedagogickým a uměleckým zaměřením.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:pouze talentová zkouška (nekoná se jednotná přijímací zkouška)
Měsíční školné:300,- Kč
Přihlášky do:15. května 2017
Talentová zkouška:29. května 2017
Vydání rozhodnutí o přijetí:31. května 2017
Přijímaných žáků:8 pro doplňující kolo
Lékařské potvrzení:Je vyžadováno
Bližší informace o obsahu talentové zkoušky v odkaze Přijímací řízení