Close

Módní designér a vizážista

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů

Obsah studia nabízí široký prostor vlastní designové tvorbě a tvůrčí fantazii v oblasti módy a vizáže. Studium je v rámci odborného vzdělání zaměřeno také na rozvoj výtvarných a uměleckých dovedností, na estetické vnímání v oblasti designu oděvu a na návrh sladění vizáže potřebné pro celkový efekt módního návrhu – účes, líčení, doplňky. Dává prostor všem, kteří mají tvůrčí představivost a cit pro realizaci návrhů v oblasti módy.

Náplní studia jsou praktické dovednosti z předmětů výtvarná příprava, figurální kresba, navrhování a modelování oděvů. Nezbytnou složkou umělecké přípravy je i studium dějin výtvarné kultury. Ve vyšších ročnících je dán prostor samostatné tvůrčí autorské tvorbě, kde se učivo tematicky zaměřuje na vlastní výtvarné návrhy, realizaci konkrétních modelů a celkové vizáže, která ho dotváří. V rámci praktických cvičení žák získává specifické a uměleckořemeslné dovednosti při uplatňování tvůrčího přístupu v realizaci vlastních módních návrhů.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky, jejíž součástí je technologická příprava a realizace návrhu oděvu včetně obhajoby vlastní práce, a ústních zkoušek z odborných předmětů Navrhování a modelování oděvů a Dějiny výtvarné kultury. Matematika u tohoto oboru není povinnou částí maturitní zkoušky.

Absolvent tohoto uměleckého oboru je profesionální vizážista v oblasti uměleckého oděvního designu. Je mu vlastní kreativita a samostatná tvůrčí činnost v umělecké módní tvorbě. Je připraven uplatnit se jako samostatně tvůrčí designér a vizážista v oblasti zaměřené na oděv včetně návrhu sladění dalších prvků – účes, líčení, doplňky. Může se svou tvorbou podílet na vzniku historických a scénických kostýmů pro film, divadlo, pracovat v módním salonu, realizovat tvorbu nových módních kolekcí, výstavy a přehlídky.

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na VŠ s výtvarným, designovým, pedagogickým a uměleckým zaměřením.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:pouze talentová zkouška (nekoná se jednotná přijímací zkouška)
Měsíční školné:300,- Kč
Přihlášky do:30. listopadu 2018
Talentová zkouška:9.1. nebo 10.1. 2019
Vydání rozhodnutí o přijetí:5. února 2019
Přijímaných žáků:30
Lékařské potvrzení:Je vyžadováno
Bližší informace o obsahu talentové zkoušky v odkaze Přijímací řízení

Zadání talentové zkoušky:

Kresba zátiší v den zkoušky ve škole – práce formátu A2 v čase 90 minut tužkou, rudkou nebo uhlem (přinese si žák dle vlastního výběru, výkresy dodá škola).

7 domácích prací ke konzultaci, donesených v den zkoušky:

  • 1x kresba zátiší, 1x kresba portrétu, 1x malba zátiší, 1x malba abstrakce  – libovolný materiál, min. formát A2,
  • 1x figura kresba,  1x  figura malba, 1x  návrh oděvu – inspirace přírodou (kresba nebo malba) – min. formát A3.

Práce budou uchazeči následně vráceny.

Zadání zaměření domácích prací může být před vypsáním konkrétního přijímacího řízení upřesněno, sledujte informace v dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9.
  2. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
  3. Úspěšné vykonání talentové zkoušky, která je hodnocena body 1 až 5 (vždy po 0,5 bodu), přičemž 5 bodů znamená, že žák – uchazeč u talentové zkoušky neprospěl.
  4. Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení 8. třídy ZŠ převedený na body.