Close

Spolupracujeme s odborníky

Student nezíská pouze teoretické znalosti. Na ART ECON přednášejí ti nejlepší ze svých oborů, kteří mají za cíl předávat přidanou hodnotu v podobě praktických informací.

ART ECON nad rámec běžné výuky pořádá setkání se zajímavými osobnostmi, workshopy s externími odborníky a účast na ojedinělých akcích.

Robert Vano

Módní a reklamní fotograf. Specializuje se na černobíl…

Jakub Ludvík

nejznámější „fotograf známých tváří”

Jiří Novotný

Talentovaný profesionální fotograf specializující se na…