Close

Podnikání v propagační tvorbě

4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti z prostředí ekonomiky, managementu, marketingu a účetnictví, které jsou nezbytné při profesním řízení firmy zaměřené na tvorbu reklamních a propagačních prostředků. Odborná část výuky je zaměřená na propagační tvorbu, obsahuje znalosti základů psychologie propagace a pravidel správné reklamy, základní výtvarné a propagační dovednosti a práci v grafických programech na PC. Do výuky je dále zařazeno studium dvou cizích jazyků, vyhotovování ekonomických písemností s použitím výpočetní techniky, základy psaní desetiprstovou metodou, zásady psychologie prodeje i komunikativní dovednosti nezbytné při obchodním jednání a vedení firmy.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky – samostatně zpracovaného projektu na zvolené téma včetně obhajoby vlastní práce, a 2 ústních zkoušek z odborných předmětů. Matematika u tohoto oboru není povinnou částí maturitní zkoušky.

Absolvent tohoto studijního oboru má vytvořeny základní předpoklady pro práci a samostatné podnikání v rámci propagačních a reklamních služeb, může v nich vykonávat ekonomické, obchodní a administrativní činnosti jako řídicí pracovník, asistent marketingu, organizační pracovník apod. Může se podílet na tvorbě návrhu i konečné realizaci propagačních prostředků pro zákazníka – leták, plakát, reklamní poutač, vizitka apod. Ze své pozice také dovede vést obchodní jednání, posoudit výhodnost investic a prezentovat firmu i její výrobky.

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na VŠ se zaměřením na designovou nebo grafickou tvorbu a také VŠ s ekonomickým zaměřením.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M
Měsíční školné:200,- Kč
Přihlášky do:1. března 2018
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30
Lékařské potvrzení:Není vyžadováno
Bližší informace najdete v odkaze Přijímací řízení