Close

Podnikání

Nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou

 

 

2letý v denní formě vzdělávání
3letý v dálkové formě vzdělávání
Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 64-41-L/51 Podnikání

Obsah studia je koncipován pro všechny absolventy z různých oborů středního vzdělání s výučním listem, kteří chtějí prohloubit vzdělání ve všeobecných a odborných předmětech zaměřených na ekonomickou sféru. V rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti z prostředí ekonomiky, účetnictví, managementu, marketinku a chodu podniku, které jsou nezbytné při profesním řízení firmy. Do výuky jsou dále zařazeny dovednosti při vyhotovování ekonomických písemností s použitím výpočetní techniky, základy psaní desetiprstovou metodou, zásady psychologie prodeje i komunikativní dovednosti nezbytné při obchodním jednání i vedení firmy.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z písemné praktické zkoušky z předmětů ekonomika, management, marketing, účetnictví, právo a chod podniku a ústní zkoušky z těchto odborných předmětů.

Absolvent tohoto studijního oboru má vytvořeny základní předpoklady pro samostatné podnikání ve firmě nebo v ní může vykonávat ekonomické, obchodní a administrativní činnosti jako řídicí pracovník, asistent marketingu, organizační pracovník apod. Ze své pozice dovede vést obchodní jednání, posoudit výhodnost investic a prezentovat firmu i její výrobky.

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na VŠ s ekonomickým zaměřením.

U dálkového studia probíhá výuka vždy v pondělí a ve středu v čase 14.50 – 18.00 hod.
Leden a červen je zkouškové období.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M
Měsíční školné:900,- Kč
Přihlášky do:1. března 2018
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30 do každé formy vzdělávání
Lékařské potvrzení:Není vyžadováno
Bližší informace najdete v odkaze Přijímací řízení