Close

Přednáška na Finančním úřadě Prostějov

Odborná přednáška na finančním úřadě doplnila studentům 3. ročníků výuku předmětů Ekonomika a Daňová evidence. Řada konkrétních příkladů z finanční praxe doplněná odborným výkladem byla velice cenná. Děkujeme řediteli finančního úřadu Ing. Pavlu Michalcovi, MBA.