Close

Prodavač oděvů, textilu a doplňků

3letý obor vzdělání s výučním listem

Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 66-51-H/01 Prodavač

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti v oblasti oděvního a textilního zboží, jeho prodej, skladování a také na dovednosti související se zpracováním příslušné dokumentace, která je s prodejními činnostmi spojena. Součástí výuky jsou profesní dovednosti při běžném chodu prodejny a v neposlední řadě i psychologie prodeje a rozvoj komunikačních dovedností pro jednání se zákazníky.

Závěrečná zkouška v rámci odborných předmětů probíhá podle JZZZ a skládá se z praktické zkoušky – zvládnutí běžných činností při práci na prodejně, z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů.

Absolvent tohoto oboru má vytvořeny základní předpoklady pro práci v prodejnách s oděvními výrobky, metráží a oděvními doplňky, kde dovede provádět veškeré činnosti související s prodejem zboží. Po odborné stránce se může v krátké době přeškolit i na další sortiment prodeje zboží.

Po absolvování tohoto studijního programu může pokračovat v nástavbovém studiu našeho oboru Podnikání v denní nebo dálkové formě a ukončit tak střední vzdělání maturitní zkouškou.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:bez přijímací zkoušky
Měsíční školné:0
Přihlášky do:1. března 2018
Vydání rozhodnutí o přijetí:23. dubna 2018
Přijímaných žáků:30
Lékařské potvrzení:Je vyžadováno
Bližší informace najdete v odkaze Přijímací řízení