Close

Propagace

Nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou – pouze pro absolventy učebního oboru Aranžér

 

2letý v denní formě vzdělávání
Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 66-42-L/51 Propagace

Obsah studia je koncipován pro absolventy oboru Aranžér, kteří chtějí prohloubit vzdělání ve všeobecných a odborných předmětech zaměřených na propagační a grafickou tvorbu. Studium je v rámci odborného vzdělání zaměřeno na znalosti a praktické dovednosti z prostředí propagační tvorby, grafického designu, využití reklamy a především zkušenosti s tvorbou v oblasti grafických prostředí na PC. Dalšími vyučovanými předměty rozvíjející výtvarné a tvůrčí cítění jsou výtvarná příprava, propagace, dějiny umění a aranžování.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky z oblasti grafické propagační tvorby a z ústní zkoušky z odborných předmětů Propagace a Dějiny umění.

Absolvent tohoto studijního oboru má vytvořeny základní předpoklady pro práci ve firmě zaměřené na propagační, reklamní a grafickou činnost a může po nabytí dalších praktických zkušeností samostatně podnikat v tomto oboru. Ze své pozice dovede vést propagační činnost firmy, navrhnou vhodnou strategii reklamních aktivit, prezentovat firmu i její výrobky, organizovat a realizovat výstavy.

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet např. o studium na VŠ nebo VOŠ se zaměřením na design, grafiku, výtvarnou tvorbu a další.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M
Měsíční školné:300,- Kč
Přihlášky do:1. března 2018
Vydání rozhodnutí o přijetí:23. dubna 2018
Přijímaných žáků:30
Lékařské potvrzení:Je vyžadováno
Bližší informace najdete v odkaze Přijímací řízení