Close

Školní hřiště

Naše školní hřiště slouží:

  • k výuce tělesné výchovy, činnosti sportovního kroužku a mimoškolních sportovních aktivit,
  • ke sportovní činnosti zájmových skupin, sportovních oddílů za úplatu Kč 60,–/hod.

V době mimo vyučování můžete školní hřiště využít pro volejbal, basketbal, nohejbal, malou kopanou a tenis.

 

Provozní doba

pondělí - pátek8:00 – 17:00
17:00 – 20:00
škola
ostatní
sobota - neděle8:00 – 20:00 ostatní
v době školních prázdnin
denně
8:00 – 20:00ostatní

Provozní řád

Provozní-řád-školního-hřiště-2018.pdf

 

Každý uživatel je povinen:

  • řídit se provozním řádem a pokyny správce hřiště,
  • nosit vhodnou sportovní obuv (tenisky, turfy),
  • udržovat čistotu a pořádek,
  • dodržovat pravidla bezpečnosti, využívat vybavení hřiště k účelů tomu určeným,
  • neničit oplocení hřiště.

Na školním hřišti je zakázáno kouřit, konzumovat alkohol a jiné omamné látky.

 

Za pořádek zodpovídá správce hřiště – p. Petr Zrostlík.

Tel.: 608 217 770

 

Financování hřiště

Financování-školního-hřiště-2018.docx