Close

Školní jídelna

Jídelní lístky

Stravování žáků

• Žákům nabízíme možnost odebírat obědy v rámci školního stravování v jídelně v budově školy.
• Cena obědu pro žáky je 28,- Kč.
• Po vyplnění a odevzdání přihlášky se žák stává strávníkem školy a platí měsíčně zálohu na obědy ve výši 600,- Kč.
• Žák má možnost den předem do 10.00 hod v kanceláři školy odevzdat svou stravenku na následující den a oběd si tak odhlásit.
• V případě nemoci lze obědy telefonicky odhlásit v kanceláři školy, stravenky pak musí být dodatečně v kanceláři odevzdány.
• První den nemoci může být oběd studentovi vydán do jídlonosiče.
• Bližší informace ohledně stravování ve škole v kanceláři školy na tel. 582 777 200 nebo 773 776 994.
• Přihláška ke stravování je k vyzvednutí v kanceláři školy nebo ke stažení zde: