Specialista prodeje oděvů

3letý obor vzdělání s výučním listem

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti v oblasti oděvního a textilního zboží, jeho prodej, skladování a také na dovednosti související se zpracováním příslušné dokumentace, která je s prodejními činnostmi spojena.
Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Specialista prodeje oděvů
Kód a název vzdělávacího programu: 66-51-H/01 Prodavač
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: tříleté denní
Způsob ukončení: výuční list

Aktuální informace o přijímacím řízení
Přijímací zkouška:Bez přijímací zkoušky
Měsíční školné:200,- Kč
Přihlášky do:1. března 2020
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30
Doložení zdravotní způsobilosti:Je vyžadováno

Charakteristika oboru

Součástí výuky jsou profesní dovednosti při běžném chodu prodejny a v neposlední řadě i psychologie prodeje a rozvoj komunikačních dovedností pro jednání se zákazníky.

Závěrečná zkouška v rámci odborných předmětů probíhá podle JZZZ a skládá se z praktické zkoušky – zvládnutí běžných činností při propagaci zboží a práci na prodejně, z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů.

Zaměření

Absolvent tohoto oboru má vytvořeny základní předpoklady pro práci v prodejnách s oděvními výrobky, metráží a oděvními doplňky, kde dovede provádět veškeré činnosti související s prodejem zboží. Po odborné stránce se může v krátké době přeškolit i na další sortiment prodeje zboží.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu může pokračovat v nástavbovém studiu našeho oboru Podnikání v denní nebo dálkové formě a ukončit tak střední vzdělání maturitní zkouškou.

Dokumenty k oboru