Tradiční krejčí

3letý obor vzdělání s výučním listem

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na získání veškerých dovedností potřebných pro samostatnou oděvní tvorbu. Obsahuje znalosti z oblasti oděvního designu, návrhové tvorby, oděvních materiálů, odborné oděvní technologie, z konstrukce oděvů a také potřebné znalosti používaných strojů a zařízení. Videoukázka oboru zde
Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Tradiční krejčí
Kód a název vzdělávacího programu: 31-58-H/01 Krejčí
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: tříleté denní
Způsob ukončení: výuční list

Aktuální informace o přijímacím řízení
Přijímací zkouška:Bez přijímací zkoušky
Měsíční školné:Zdarma (Finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje formou stipendií.)
Přihlášky do:1. března 2019
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30
Doložení zdravotní způsobilosti:Je vyžadováno

Charakteristika oboru

Výuka odborného výcviku směřuje k získání a upevnění dovedností při používání správné technologie šití různých druhů oděvů na profesionální úrovni.

Závěrečná zkouška probíhá podle JZZZ a skládá se z praktické zkoušky – ušití konkrétního zadaného oděvního výrobku, z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů.

Zaměření

Absolvent tohoto oboru má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v zakázkové i průmyslové výrobě oděvů. Dovede zhotovit základní druhy pánských a dámských oděvů, podle přání zákazníka upraví oděv a případně provede jeho opravu. Po získání odborné praxe v oboru se může věnovat samostatnému podnikání jako zakázkový krejčí.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu může pokračovat v nástavbovém studiu našeho oboru Podnikání v denní nebo dálkové formě a ukončit tak střední vzdělání maturitní zkouškou.

Dokumenty k oboru