Umění aranžování

3letý obor vzdělání s výučním listem

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na rozvoj výtvarných technik a estetických dovedností a jejich uplatnění v široké propagační tvorbě. Prostor je dán fantazii a kreativitě při návrhu celkové propagační akce – aranžování výkladních skříní, výstav, interiérů prodejen, provozoven služeb apod.
Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Umění aranžování
Kód a název vzdělávacího programu: 66-52-H/01 Aranžér
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: tříleté denní
Způsob ukončení: výuční list

Aktuální informace o přijímacím řízení
Přijímací zkouška:Bez přijímací zkoušky
Měsíční školné:500,- Kč
Přihlášky do:1. března 2020
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30
Doložení zdravotní způsobilosti:Je vyžadováno

Charakteristika oboru

Součástí studia je odborné kreslení, teorie propagace a aranžování zboží, práce s grafickými programy na PC a psychologie reklamy a prodeje.

Závěrečná zkouška probíhá v rámci odborných předmětů podle JZZZ a skládá se z praktické zkoušky – samostatně zpracovaného návrhu propagační akce na zvolené téma včetně obhajoby vlastní práce, z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů.

Zaměření

Absolvent tohoto oboru má vytvořeny základní předpoklady pro samostatnou tvůrčí činnost v oboru jako aranžér, propagační pracovník nebo jako pracovník ve firmách provozujících propagační a reklamní činnost, výstavnictví apod. Je schopen samostatně vytvářet jednotlivé aranžérské práce, navrhovat a řídit kompletní propagační akce ve firmách a institucích.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu může pokračovat v nástavbovém studiu našeho oboru Propagace a ukončit tak střední vzdělání maturitní zkouškou.

Dokumenty k oboru