Vizualizace prodejny

3letý obor vzdělání s výučním listem

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání oboru Aranžér zaměřen na rozvíjení výtvarných technik a estetických dovedností při tvorbě různých dekoračních prostředků.
Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Vizualizace prodejny
Kód a název vzdělávacího programu: 66-52-H/01 Aranžér
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání: tříleté denní
Způsob ukončení: výuční list

Aktuální informace o přijímacím řízení
Přijímací zkouška:Bez přijímací zkoušky
Měsíční školné:500,- Kč
Přihlášky do:1. března 2020
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30
Doložení zdravotní způsobilosti:Je vyžadováno

Charakteristika oboru

Součástí praktických činností je ve vyšších ročnících mimo jiné také práce s prostory prodejny, které lze následně využít při realizaci propagačních akcí. Prostor je dán fantazii a kreativitě při návrhu celkové propagační akce – aranžování výkladních skříní, výstav, interiérů prodejen, provozoven služeb apod.

Závěrečná zkouška probíhá v rámci odborných předmětů podle JZZZ a skládá se z praktické zkoušky – samostatně zpracovaného návrhu propagační akce na zvolené téma, z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů.

Zaměření

Absolvent tohoto oboru má vytvořeny základní předpoklady pro samostatnou tvůrčí činnost jako aranžér nebo jako pracovník ve firmách provozujících propagační a reklamní činnost, výstavnictví apod. Svým zaměřením zvládá také základní práci s vizualizací prodejny a tvorbu různých dekoračních předmětů, je schopen vytvářet jednotlivé aranžérské práce a navrhovat a řídit kompletní propagační akce.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu může pokračovat v nástavbovém studiu našeho oboru Propagace a ukončit tak střední vzdělání maturitní zkouškou.

Dokumenty k oboru