Close

Tradiční krejčí

3letý obor vzdělání s výučním listem

Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 31-58-H/01 Krejčí

Videoukázka oboru zde

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na získání veškerých dovedností potřebných pro samostatnou oděvní tvorbu. Obsahuje znalosti z oblasti oděvního designu, návrhové tvorby, oděvních materiálů, odborné oděvní technologie, z konstrukce oděvů a také potřebné znalosti používaných strojů a zařízení. Výuka odborného výcviku směřuje k získání a upevnění dovedností při používání správné technologie šití různých druhů oděvů na profesionální úrovni.

Závěrečná zkouška probíhá podle JZZZ a skládá se z praktické zkoušky – ušití konkrétního zadaného oděvního výrobku, z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů.
Absolvent tohoto oboru má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v zakázkové i průmyslové výrobě oděvů. Dovede zhotovit základní druhy pánských a dámských oděvů, podle přání zákazníka upraví oděv a případně provede jeho opravu. Po získání odborné praxe v oboru se může věnovat samostatnému podnikání jako zakázkový krejčí.

Po absolvování tohoto studijního programu může pokračovat v nástavbovém studiu našeho oboru Podnikání v denní nebo dálkové formě a ukončit tak střední vzdělání maturitní zkouškou.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:bez přijímací zkoušky
Měsíční školné:0
Přihlášky do:1. března 2018
Vydání rozhodnutí o přijetí:23. dubna 2018
Přijímaných žáků:30
Lékařské potvrzení:Je vyžadováno
Bližší informace najdete v odkaze Přijímací řízení