Close

Umění aranžování

3letý obor vzdělání s výučním listem

Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 66-52-H/01 Aranžér

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na rozvoj výtvarných technik a estetických dovedností a jejich uplatnění v široké propagační tvorbě. Prostor je dán fantazii a kreativitě při návrhu celkové propagační akce – aranžování výkladních skříní, výstav, interiérů prodejen, provozoven služeb apod. Součástí studia je odborné kreslení, teorie propagace a aranžování zboží, práce s grafickými programy na PC a psychologie reklamy a prodeje.

Závěrečná zkouška probíhá v rámci odborných předmětů podle JZZZ a skládá se z praktické zkoušky – samostatně zpracovaného návrhu propagační akce na zvolené téma včetně obhajoby vlastní práce, z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů.

Absolvent tohoto oboru má vytvořeny základní předpoklady pro samostatnou tvůrčí činnost v oboru jako aranžér, propagační pracovník nebo jako pracovník ve firmách provozujících propagační a reklamní činnost, výstavnictví apod. Je schopen samostatně vytvářet jednotlivé aranžérské práce, navrhovat a řídit kompletní propagační akce ve firmách a institucích.

Po absolvování tohoto studijního programu může pokračovat v našem nástavbovém studiu oboru Propagace a ukončit tak střední vzdělání maturitní zkouškou.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:bez přijímací zkoušky
Měsíční školné:500,- Kč
Přihlášky do:1. března 2018
Vydání rozhodnutí o přijetí:23. dubna 2018
Přijímaných žáků:30
Lékařské potvrzení:Je vyžadováno
Bližší informace najdete v odkaze Přijímací řízení