Close

Umění dekorace a keramiky

3letý obor vzdělání s výučním listem

Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 66-52-H/01 Aranžér

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání oboru Aranžér zaměřen na rozvíjení výtvarných technik a estetických dovedností při tvorbě různých dekoračních prostředků. Součástí praktických činností je ve vyšších ročnících mimo jiné také práce s hlínou a výroba drobných keramických dekoračních předmětů, které lze následně využít při realizaci propagačních akcí.
Prostor je dán fantazii a kreativitě při návrhu celkové propagační akce – aranžování výkladních skříní, výstav, interiérů prodejen, provozoven služeb apod.

Závěrečná zkouška probíhá v rámci odborných předmětů podle JZZZ a skládá se z praktické zkoušky – samostatně zpracovaného návrhu propagační akce na zvolené téma, z písemné a ústní zkoušky z odborných předmětů.

Absolvent tohoto oboru má vytvořeny základní předpoklady pro samostatnou tvůrčí činnost jako aranžér nebo jako pracovník ve firmách provozujících propagační a reklamní činnost, výstavnictví apod. Svým zaměřením zvládá také základní práci s keramikou a tvorbu různých dekoračních předmětů, je schopen vytvářet jednotlivé aranžérské práce a navrhovat a řídit kompletní propagační akce.

Po absolvování tohoto studijního programu může pokračovat v nástavbovém studiu našeho oboru Propagace a ukončit tak střední vzdělání maturitní zkouškou.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:bez přijímací zkoušky
Měsíční školné:500,- Kč
Přihlášky do:1. března 2018
Vydání rozhodnutí o přijetí:23. dubna 2018
Přijímaných žáků:30
Lékařské potvrzení:Je vyžadováno
Bližší informace najdete v odkaze Přijímací řízení