Close

V září světlušky září

Ve dnech 8. 9. a 9. 9. 2014 se naše škola zapojila do 12. ročníku sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ”. Velké poděkování patří žákyním druhých a třetích ročníků Amálii Přenosilové, Tereze Brokové, Blance Cetkovské, Lence Ptáčkové, Tereze Macurové, Anetě Večerkové, Pavlíně Křičkové a Aleně Matyskové za aktivní prodej dárkových předmětů nejen na naší škole, ale i v centru Prostějova.

x

Výtěžek z prodeje této charitativní akce bude použit na pomoc nevidomým občanům.
25. října 2014 se uskuteční galavečer „Světlušky září”, který odvysílá Česká televize, v němž se můžete přesvědčit, jak úspěšné naše studentky v pomoci Světlušce byly.

Mgr. Hana Kosíková