Close

Vítězové celoškolní soutěže Chodoši

Blahopřejeme třídě 2.EP i jejich paní třídní učitelce k 1. místu školní soutěže o nevzornější třídu, která má nejnižší absenci ve výuce!!

xTato soutěž je na naší škole již mnohaletou tradicí.

Vítězové si vysoutěžili nejen titul CHODOŠI školního roku 2013/2014, ale i ovocný koš a sportovní aktivitu celé třídy na bowlingu.