Close

Výstava v městské knihovně v Prostějově

Své práce studenti školy pravidelně prezentují veřejnosti ve výstavních prostorách galerií.
Poslední ukázka je z výstavy v galerii městské knihovny, kterou jste mohli shlédnout v měsíci říjnu.

x

x

x

K vidění byly ukázky z vlastního průběhu výuky a také umělecké fotografie, grafiky, linoryty, kresby a malby z tvorby studentů uměleckých oborů Fotografie v reklamní praxi, Grafika v reklamní praxi a Umění módního designu.