Close

Jak se přihlásit?

Přijímací řízení krok za krokem

 1. Najdi si informace o oboru a podmínkách jeho přijímacím řízení
 2. Vytiskni si přihlášku  (oboustranná –  ke stažení u každého oboru)
 3. Vyplň na přihlášce osobní data a obor, který chceš studovat (název oboru, kód a zaměření – ŠVP)
 4. Přihlášku podepiš ty i tvůj zákonný zástupce
 5. Zajdi pro potvrzení k lékaři, pokud je to k oboru třeba.
 6. Vypiš na přihlášku své známky z posledních 2 ročníků podle vysvědčení a nechej je potvrdit školou (kulaté razítko a podpis ředitele školy)
 7. Přihlášku včas pošli nebo doruč na adresu školy
 8. Nachystej si vyplněný Zápisový lístek
 9. Informace o přijímacím řízení obdržíš písemně
 10. Pokud se koná přijímací zkouška, dostaneš včas pozvánku ke zkoušce se všemi podrobnostmi
 11. Ve stanoveném termínu bude vydáno rozhodnutí přijat – nepřijat
 12. Seznam uchazečů s rozhodnutím “PŘIJAT” bude zveřejněn na webových stránkách školy a vyvěšen ve škole na úřední desce
 13. Pokud jsi přijat, musíš co nejdříve odevzdat škole zápisový lístek a stáváš se tak budoucím studentem daného oboru
 14. Případné rozhodnutí “NEPŘIJAT” je zasláno poštou, do 3 dnů lze podat odvolání k rukám ředitele školy
 15. Pokud tě v 1. kole nepřijali, sleduj termíny a volná místa 2. kola
 16. Nenechávej to na poslední chvíli!!!

Budete-li potřebovat s něčím poradit, volejte 582 777 200.