Close

Proč studovat na ART ECON?

Výběr studia je zásadním krokem v životě člověka. 

Co naši školu dělá výjimečnou a nadstandardní
 • individuální přístup a profesionalita výuky, především v oblasti umělecké tvorby
 • propojení 70leté tradice školy s moderním přístupem
Co nabízíme
 • rozvoj studentů v oblasti všeobecného i odborného vzdělávání
 • jedinečné a specifické vzdělávací programy s vysokým podílem odborných předmětů
 • umělecké vzdělávací programy bez státní přijímací zkoušky
 • maturitní obory bez povinné maturity z matematiky
 • důraz na rozvoj kreativity studentů
 • atraktivní uplatnění pro absolventy
 • vynikající dopravní dostupnost školy a moderní prostory a vybavení pro výuku
Možnosti
 • umělecké a ekonomické studijní obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou
 • obory středního vzdělávání s výučním listem
 • nástavbové studium v denní i dálkové formě

Studijní obory

Široká nabídka studijních oborů zaměřených na rozvoj talentu i informace pro podmikání

Pedagogický sbor

Součástí pedagogického sboru jsou odborníci se zkušeností z vlastních úspěšných firem a projektů, např. PR a reklamních agentur, fotoateliérů, nakladatelství,grafických studií atd.

Spolupráce s rodiči

Zakládáme si na spolupráci s rodiči studentů, které bereme jako partnery.

Aktivní spoluúčast studentů na vzdělávání a životě školy je postavena na demokratickém principu a realizována prostřednictvím volené Rady žáků ART ECON – Střední škola, s.r.o.

Podpora školy žákům

Škola podporuje nadané studenty. Aktivně se připravujeme a účastníme uměleckých soutěží a přehlídek. Studenti se spolupodílí na vytváření grafických výstupů školy formou interních soutěží. 

Studentům, kteří vynikají v různých zájmových činnostech, vychází škola vstříc při uvolňování z výuky. Poskytujeme konzultace s výchovným poradcem v oblasti profesní orientace, možnostech dalšího studia a uplatnění se na trhu práce.

Jsme aktivní v účasti i pořádání kulturních, společenských i odborných akcí, které doplňují teoretickou výuku a zároveň se podílejí na dalším rozvoji osobnosti našich studentů.