Close

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na studijní obory – oznámení o přijetí

Seznam přijatých uchazečů - šk. rok 2019/20 - Prostějov
Seznam přijatých uchazečů - šk. rok 2019/20 - Přerov
Vyhodnocení pořadí uchazečů - šk. rok 2019/20 - Prostějov
Vyhodnocení pořadí uchazečů - šk. rok 2019/20 - Přerov

Přijatí uchazeči mohou odevzdávat zápisové lístky do 10 dnů od oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl do tohoto termínu předán k doručení provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají tímto dnem účinky rozhodnutí o přijetí.

 

Výsledky talentových zkoušek 8. a 9. 1. 2019

Talentové zkoušky 8. a 9. 1. 2019 Prostějov

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na studijní obory – oznámení o přijetí

Seznam-přijatých-uchazečů-1-kolo-studijní-obory-2-5-2018.pdf
Vyhodnocení-pořadí-uchazečů-1-kolo-studijní-obory-2-5-2018.pdf

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na studijní obory po náhradním termínu – oznámení o přijetí

Seznam přijatých uchazečů - 1. kolo - studijní obory - po náhradním termínu
Vyhodnocení pořadí uchazečů - 1. kolo - studijní obory - po náhradním termínu

Přijatí uchazeči mohou odevzdávat zápisové lístky do 10 dnů od oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl do tohoto termínu předán k doručení provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají tímto dnem účinky rozhodnutí o přijetí.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení na učební obory – oznámení o přijetí

Vyhodnocení-pořadí-uchazečů-1-kolo-učební-obory-23-4-2018.pdf
Seznam-přijatých-uchazečů-1-kolo-učební-obory-23-4-2018.pdf
Vyhodnocení-pořadí-uchazečů-do-3-roč-1-kolo-učební-obory-23-4-2018..pdf
Seznam-přijatých-uchazečů-do-3roč-1-kolo-učební-obor-krejčí-23-4-2018..pdf

V případě rozhodnutí “nepřijat” bude uchazeč vyrozuměn písemně. Vydání rozhodnutí dříve legislativa neumožňuje.

Přijatí uchazeči mohou odevzdávat zápisové lístky do 10 dnů od oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl do tohoto termínu předán k doručení provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají tímto dnem účinky rozhodnutí o přijetí.