Close

Vzdělávání dospělých

ART ECON – Střední škola, s.r.o. je autorizovanou osobou, která může akreditovat výsledky dalšího vzdělávání dospělých na základě zákona
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v rámci profesních kvalifikací, zaměřených na tyto obory vzdělání:

Krejčí (31-58-H/01)

Kvalifikace - Krejčí

Specialista maloobchodu (66-51-H/01)

Kvalifikace - Specialista maloobchodu

Tímto způsobem může uchazeč, který ovládá danou profesi nebo její určitou dovednost, získat úspěšným vykonáním zkoušky osvědčení o profesní kvalifikaci s celorepublikovou platností a případně i úplnou kvalifikaci – výuční list v oboru, aniž by musel absolvovat předešlé několikaleté studium na SŠ.
Kombinací předepsaných profesních kvalifikací lze přistoupit k vykonání odborné závěrečné zkoušky daného oboru na střední škole a po jejím úspěšném složení získat výuční list.

Na adrese Národní soustavy kvalifikací www.narodnikvalifikace.cz jsou zveřejněny všechny potřebné informace a podrobné podmínky ohledně profesních kvalifikací a také kvalifikačních a hodnotících standardů jednotlivých kvalifikací.

Nejbližší termín zkoušek profesní kvalifikace na naší škole:
– bude vyhlášen

Informace ohledně nabídky konkrétních zkoušek na naší škole získáte na tel. 582 777 223 – Ing. Renata Kubová, příp. na e-mailu artecon@artecon.cz.
Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace

Přihláška ke zkoušce profesní kvalifikace