Close

Zlatá jehla – soutěž mladých módních návrhářů

Pravidla soutěže

 1. Soutěže se mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy studentů středních škol s oděvním nebo uměleckým zaměřením i jednotlivci.
 2. Pro jednotlivce je vyčleněna samostatná kategorie. Účastník vystupující jako jednotlivec hradí náklady spojené se zhotovením a prezentací kolekce (včetně registračního poplatku) sám.
 3. Do soutěže je možné přihlásit kolekci, která nezískala ocenění v jiné soutěži.
 4. Účastník (škola nebo jednotlivec) může do každé kategorie přihlásit pouze 1 kolekci, zahrnující 3 – 7 modelů.
 5. Kolekce budou prezentovány na molu (3 x 8 m) prostřednictvím modelek školy, s vlastní hudbou na CD. Maximální doba předvedení je 3 minuty. Nedodržení časového limitu snižuje bodové hodnocení poroty.
 6. Při prezentaci není povoleno používat otevřený oheň, pyrotechnické výrobky a efekty, chemické látky apod.
 7. Není povoleno znečišťovat předváděcí plochu žádnými látkami ani předměty.
 8. Závaznou přihlášku je třeba poslat ve stanoveném termínu na adresu:ART ECON – Střední škola, s.r.o., Husovo nám. 2061/91, 796 01 Prostějov nebo na email artecon@artecon.cz
 9. Registrační poplatek za každou přihlášenou kolekci činí pro školu 490,- Kč, pro jednotlivce 300,- Kč. Na základě zaslané přihlášky bude účastníkovi vystavena zálohová faktura, kterou je třeba uhradit v termínu splatnosti na ní uvedené.

 

Způsob hodnocení

 • Kolekce hodnotí 3 – 5 členná porota z laické i odborné veřejnosti.
 • Hodnocení je provedeno ihned pro předvedení kolekce a je přísně anonymní. Při rovnosti bodů rozhodne předseda poroty.

 

Kritéria hodnocení

 • Vystižení tématu,
 • Vhodnost výběru materiálu,
 • Kvalita technologického zpracování