Nové ekonomické obory na VOŠ Prostějov i Praha: Finanční řízení a Finanční poradenství

22. března 2022

Navazujeme na tradici vyššího odborného vzdělávání a rozšiřujeme ji o nabídku prvního programu v rámci kombinovaného studia. Díky tomu otevíráme VOŠ obory Finanční poradenství (škola Praha) a Finanční řízení (škola Prostějov).

Ve spolupráci se společností ZFP GROUP, a.s. vznikl unikátní projekt, který má za cíl skloubit praktické dovednosti s teoretickou přípravou a podílet se na sebevzdělávání a kariérním růstu studentů.

Finanční poradenství je oborem vyššího odborného vzdělávání. Studium je poskytováno v kombinované formě vzdělávání a s tím je spojená možnost skloubit pracovní povinnosti se studiem.

Absolvent získává označení Diplomovaný specialista, titul ve zkratce DiS, uváděné za jménem.

Důležitým prvkem tohoto vzdělávacího programu je možnost získání mezinárodních certifikátů EFPA s celoevropskou platností. Certifikáty jsou určeny pro odborníky z oblastí finančního a investičního poradenství, makléře, zprostředkovatele a distributory pojištění. Tuto možnost mají studenti na základě spolupráce naší školy s EFPA ČR (European Financial Planning Association CR).

Detailní informace k otevíraným oborům naleznete na stránkách příslušných škol ART ECON:
Finanční poradenství – ART ECON Praha
Finanční řízení – ART ECON Prostějov