Pomoc žákům z Ukrajiny

17. dubna 2022

POMÁHÁME UKRAJINSKÝM STUDENTŮM

Školy ART ECON Praha a Prostějov nabízejí přímou pomoc ukrajinským studentům – uprchlíkům.

V rámci této pomoci nabízíme v Praze až 10 míst pro středoškolské studium obchodní akademie – ECON. Žáky přijímáme nejen do 1. ročníku studia, ale jsme schopni zařadit také zájemce o studium ve 2. a 3. ročníku. Nabízíme možnost získání speciálního stipendia, které kompletně pokryje náklady na školné v prvním roce. Kromě této formy přímé pomoci nabízí naše škola své prostory bezplatně k odpolednímu využití pro vzdělávací aktivity, kurzy a kroužky pro ukrajinské děti. V případě zájmu o podrobnější informace kontaktujte ředitele školy, Mgr. Petra Procházku. 

V Prostějově jsme také připraveni zařadit do výuky několik žáků za předpokladu, že budou schopni zvládnout výuku v českém jazyce. V případě, kdy by zájemci nebyli schopni studia z jazykových důvodů, jsme připraveni nabídnout doučování češtiny mimo rámec klasického vyučování. V případě potřeby je možné kontaktovat ředitelku školy Ing. Renatu Kubovou.

Obě nabídky jsou součástí většího projektu, připraveného Sdružením soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. V jeho rámci nabízejí soukromé školy různých stupňů z celé ČR své kapacity v oblasti vzdělávání, volnočasových aktivit a dalších potřebných forem pomoci. Kompletní přehled škol a konkrétních nabídek pomoci je k dispozici přímo na stránkách Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska.