Volby do školské rady 2021

Zápis o průběhu a výsledku voleb do školské rady Ve středu 6. 10. 2021 se konaly volby do Školské rady. Výsledky voleb: Beránková Dana, 1. FG                   11 hlasůPrentice Helena, 1.HG ...

Volby do Školské rady

I. Ředitel školy vyhlašuje opakovené volby do školské rady ART ECON – Střední školy a vyšší odborné školy, s.r.o II. Podle ustanovení čl. 2 Volebního řádu je funkční období členů školské rady tříleté (2021 – 2024) V souladu s ustanovením čl. 2 Volebního...

ARTCAMP (pro žáky ART ECON)

Akce má charakter městského táboru. Žáci se přihlásí předem, zaplatí poplatek za celou akci.  Dojíždějí na tábor každý den od 12. 7. 2021 do 16. 7. 2021. Vždy od 10 h do 17 h. Tábor pedagogicky a odborně zajišťují 4 učitelé (Šárka...
PF 2021 – vyhlášení vítěze

PF 2021 – vyhlášení vítěze

Vedení školy dne 5. 10. 2020 vyhlásilo pro žáky soutěž o nejlepší návrh PF 2021. Nejlepší návrh vybírala komise skládající se z členů vedení školy a pedagogů. Vítězem se stala nakonec žákyně třídy 2.G oboru Grafika médií Marika Malá....
PF 2021 – soutěž pro žáky ART

PF 2021 – soutěž pro žáky ART

Vážení žáci, vedení školy vyhlašuje soutěž o nejlepší návrh PF 2021. Nejlepší návrh vybere komise skládající se z členů vedení školy a pedagogů. Nejlepší návrh vyhraje poukaz v hodnotě 1000,- Kč na nákup výtvarných potřeb/poukaz na tisk...