ARTCAMP (pro žáky ART ECON)

Akce má charakter městského táboru. Obsah a výtvarné směrování akce odpovídá současným uměleckým tendencím a reflektuje moderní postupy vizuálního umění. Prohlubuje učivo střední školy a dává prostor vyniknout osobnostním a uměleckým talentům žáků.

Halloween

V budově školy proběhl projektový den s názvem „Halloween“. Žáci a učitelé strávili v kostýmech celou dobu školní výuky.

Exkurze do Kutné Hory

V rámci vyučovacích hodin dějin umění jsme s žáky navštívili pozdně gotický chrám Sv. Barbory v Kutné Hoře.

Plenér – krajinářský kurz v areálu Garnataurus

Studenti druhých ročníků se zúčastnili akce “Plenér / krajinářský kurz”. Celá akce byla zaměřená na uměleckou tvorbu v přírodě, rozšíření tvůrčích schopností a prohloubení vztahu v kolektivu a propojení jednotlivých tříd.