Spolupráce s HC Sparta Praha

Dlouholetá spolupráce školy a klubu

Sportem ku zdraví

Sportovní management je oborem, který svojí povahou přitahuje nejen budoucí ekonomy, ale i aktivní sportovce. U nás na střední škole ART ECON se aktivně snažíme sportovce podporovat, protože věříme, že sport nejen upevňuje fyzické zdraví, ale vychovává v mladých lidech pozitivní vztah k životu a ke společnosti.

AE HCSparta Telocvicna
ArtEcon_HCSparta_kluci_rotopedy

Spolupráce s HC Sparta Praha se začala rodit již roku 1997, kdy se škola přestěhovala z Michle na Rokosku. Studenti a sportovci HC Sparta začali postupně objevovat naši školu a využívat nabízených individuálních přístupů a plánů.

Škola zase získala přístup k dobře vybavené tělocvičně, která je pro studenty snadno dostupná a pro niž není v sídle školy prostor. Vzniklo tak funkční a přirozené propojení vzdělávací instituce se sportovním klubem.

ART ECON individuální sportovní přístup je dnes reálným způsobem, jak umožnit studentům rozvíjet své sportovní dovednosti i na vysoké úrovni a současně se připravit na úspěšné složení maturitní zkoušky. Za roky spolupráce se podařilo dovést k maturitě mnoho mladých hokejistů a úzká spolupráce trvá dodnes. Někteří naši absolventi se věnují výkonnostnímu sportu stále, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí.

ART ECON - HCSparta Spoluprace